Ana Sayfa > Sayı 21 > Oluşumumuzun Tanrısı Şiva, Ersin AlokOluşumumuzun Tanrısı Şiva
Ersin Alok

Şiva pek çok tapınanı olan bir tanrıdır. “Sankara Şiva” ismi, telafuzuyla herkesi saflaştıran, arındıran veya saf olan anlamını taşır.

Tanrı Şiva: Bütün canlıları kendisinin askerleri olarak kabul eder.

Bazı görüşlere göre Şiva; Tanrı'nın üçüncü biçimi, yüzüdür. Trimurti'nin bir parçasıdır. Trimurti’de Brahma yaratıcı, Vişnu koruyucu, Şiva ise yok edicidir. Her ne kadar yok etmeyi temsil etse de, olumlu bir güç olarak görülür.

Doğurmak: Evreni doldurmak anlamıyla eş değerdir. Bu bakımdan Şiva’ya ibadet etmenin yolu, topraktan gelen Tanrı gücünün çoğalması için seks yapmaktır.

Şiva'nın Vişnu'yu ürettiği, Vişnu'nun da Brahma'yı ürettiği ve böylece Brahma ile yaratılışın başladığını ileri süren diğer görüşler de vardır. Şiva ayrıca birçok role bürünür; Mahadeva (Sofuların Tanrısı), Rudra (Lütufların Tanrısı) ve Mahesvara (Evrensel Tanrı).

Şiva'ya tapınanlara “şaivitler” denir ve bu kişiler Şiva'nın “Nihai Gerçek” olduğuna inanırlar.

Şiva dört kolludur. Bazen tek, bazen üç, bazen de beş kafalı olarak gösterilir. İnsan kafataslarından oluşmuş bir zincir taşır. Şiva’nın, dünyanın sonunu getireceği de söylenir; ama aynı zamanda bebekleri dünyaya getirten de odur.

Şiva, temelde iki görünümlüdür. Yıkıcı olarak “ölüm” ve “zaman” ile özdeşleşir. En sık olarak Hara (öldüren) ve Bhairava (korkunç) olarak anılır. Altmış dört görünümü vardır. Öte yandan “güçlendirici” görünümü de üstlenir. Çiva, Çambhu, Çankara gibi adlarının belirttiği Tanrılardır. Cinsel oyunları ve döllemeyi yönetir; hatta bazen erdişi olarak gösterilir.

Böylece yaşamın gerçek başlangıcı Şiva’dır.


Önceki Sayfaya Geri Dön Yazıcı Dostu