Back to Main Page Back to Main PageSon SayıÖnceki SayılarEditörlerİletişim

Editörden

Sanat ve Acı

Fotoğrafın Gücü

Uzaklardan

"Black&White in Colors"

Neden Bazı Şeyleri Kategorize Etmek Zorundayız

Merhaba Atina Here İstanbul

Savunma ve Havacılık Dergisindeki Reklam Fotoğrafları Ne Anlatır

Fotoğraf ve Mimari

Temel Tasarım : Çizgi

Kaktüs

Osmanlı İmparatorluğu' nda Fotoğrafçılar İçin Yönerge

Cadı Kazanı

Orojeni

Okudunuz mu ? Gördünüz mü ?

"Kurguların İnsana Ettikleri"

BÜLMETEN

Ciddiyet

Yol Notları : Hindistan

Eğitim
- Renkli Filmler
- Gün Ortasında Fotoğraf Çekimi

Haberler

DASK

Yeni Umutlar
- Gözde Hakverdi
- Asiye Çığrı

Sergi Salonu
- Barış Köse
- Yiğit Saraç

Solan İki Renk

Suyunu Çıkaranlar

Bir Ülke Bir Fotoğrafçı

Fotoğraftan Al Haberi

Portfolyolar
- Ozan Sağdıç
- Gökhan Demirer
- Ali Rıza Akalın
- Fikret Otyam


 

 

Sayı 11
DASK DOĞA  ARAŞTIRMALARI SPORLARI VE KURTARMA DERNEĞİ

AMACI

Doğal ve kültürel çevreye ilişkin tüm alanlarda araştırma yapmak veya yapılan araştırmalara katılmak, üyelerine ve isteklilere doğa sporları yapma olanağı sağlayarak beyinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak, doğal ve kültürel kaynakların belgelenmesine yönelik etkinlikler düzenlemek, doğal ve kültürel çevrenin korunmasına ve gelişmesine çalışmak, doğa ve insan tarafından yapılan kırımlarla (tahribatlarla) karşı karşıya kalan her türlü canlıyı yaşatmak için arama - kurtarma ve belli bir süre için yaşamını sürdürmeye çalışmak ayrıca yukarıda sayılan tüm etkinliklerle ilgili her türlü mevzuat çalışmalarında yer almaktır.

Derneğin tüm etkinliklerinde gönüllülük esastır., kişisel çıkar ve kazanım yoktur, sadece kamu yararı gözetilir.

GEÇMİŞİ

DASK 1989'dan beri etkinliklerini sürdüren gönüllü bir kuruluştur.

Tüm dünyada insanlığı, hayvan ve bitki türlerini tehdit eden tehlikelerin Türkiye' de onarılması güç boyutlara ulaşmasını önlemek için çalışmalar yapmaktadır.  17 Ağustos 1999’dan bu yana ise derneğe yeni katılımların olmasıyla arama-kurtarma ve yaşatma grubunu oluşturmuştur. Dernek 17 Ağustos 1999 depreminde arama kurtarma çalışmalarına katılmış, uzunca bir süre faaliyet gösteren sağlık istasyonu kurmuş, Adapazarı’nda el birliği ile Botaş çadır kentlerinde oyun çadırları açmış, günümüze kadar milyarca lira değerinde gıda, temizlik maddesi ve benzeri maddeler ile ısınma araçları yardımı yapılmıştır. Aynı şekilde 12 Kasım 1999 depreminde de üç gün süre ile  arama kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerine katılmış, daha sonraki günlerde ise bölge halkına gıda, giyim, tıbbi yardım malzemesi götürülmüştür.

YAPILANMASI

Ekim 2000’de üye sayısı 221’dir. Üyeleri içinde  29 tıp doktoru, 5 diş hekimi, 5 eczacı, 1 hemşire, 2 psikolog,  1 sosyal hizmet uzmanı, 1 sosyal antropolog, 3 biyolog, çeşitli alanlarda 24 mühendis, 4 mimar, 10 eğitim uzmanı, 7 teknisyen bulunmaktadır ve diğer üyelerimizin %95 i yüksek öğrenimlidir. Çalışmalar yönetim kurulunun yönetimi altında üç ana başlıkta toplanmıştır.

  1. Doğa Araştırmaları Grubu
  2. Doğa Sporları Grubu
  3. Arama – Kurtarma – Yaşatma Grubu

ETKİNLİKLERİ

Belgeseller ve Radyo Programları , Yayın ve Eğitimler, Yarışmalar

HEDEFLERİ

Türkiye doğasının muhafaza edilmesine, doğayı seven ve koruyan bir neslin gGelişmesine, doğa araştırmalarının çekici kılınmasına, doğadaki yarışmaların yaygınlaşmasına çalışmak.

Sloganları            :          Ayak izinden başka bir şey bırakma !..

                                        Anılardan başka bir şey götürme !..

                                        Zamandan başka bir şey öldürme !..

                                        Görüntüden başka bir şey alma !..

Arama, kurtarma ve yaşamın sürdürülmesinde gönüllü kuruluşlarla  birlikte hareket ederek  sivil toplum güçlerinin gelişmesine, insanlarımızın büyük bir duyarlılıkla afetzedeler için sundukları yardım ve olanakların en küçük bir şüpheye yer bırakmaksızın yerlerine ulaştırılmasına, amatör olarak profesyonelce işlerin yapılmasına katkıda bulunmaktır.

Yönetim Kurulu ve İletişim

DASK - DOGAY YARIŞMALARI ÖDÜLLERİ

KATEGORİ: GENEL DOĞA


Fatih Gören
1995 yılı 1.lik ödülü

 


Sakine Kural

1996 yılı 1.lik ödülüHalil İbrahim Tutak
1997 yılı 1.lik ödülü

 


Emre Şanlıtürk
1998 Yılı 1.lik ödülü

Uğur Varlı
2001 Yılı 1.lik ödülü


Şehnaz Milli
2001 yılı 2.lik ödülü

Onur Başak
2001 yılı 3. lük ödülü

Doğanay Sevindik
2001 yılı mansiyon

KATEGORİ : MAKRO


Haşim Ağca
1995 yılı 1.lik ödülü

Zafer Gümgüt
1996 yılı 1.lik ödülü

Uğur Varlı
1997 yılı 1.lik ödülü

Taner Yıldırım
1998 yılı 1.lik ödülü

Uğur Varlı
2001 yılı 1.lik ödülü


Yelda Diker
2001 yılı 2.lik ödülü

Ceyhun Özener
2001 yılı 3.lük ödülü

A.Muhsin Divan
2001 yılı mansiyon


KATEGORİ : YAŞAM


Serpil Özdağ
1998 yılı 1.lik ödülü

A.Muhsin Divan
2001 yılı 1.lik ödülü


Yelda Diker
2001 yılı 2.lik ödülü

Doğanay Sevindik
2001 yılı 3.lük ödülü

Fikret Özkaplan
2001 yılı mansiyon

Uğur Varlı
2001 yılı özel ödülü