İçindekiler
İçindekiler
Dijital Dünya:
Yeni Umutlar
Sergi Salonu
 
Bir Ülke Bir Fotoğrafçı "Henri Cartier Bresson"
Portfolyolar
 

40+40
Fotoğrafa Yolculuk

Metinler, dünyadan çok yırtıp attıkları görüntüleri kastetmektedir.
Metinleri deşifre etmek demek,
onların ne tür görüntüleri kastetdiklerini açığa
çıkarmak demektir.
Metinlerin amacının görüntüleri açıklamak olduğu veya
görüntü öğelerini düşünceler, kavramlar
oluşturacak biçimde yeniden kodlamak olduğu söylenebilir.
Dolayısıyla metinler,
görüntülerin meta-kodlarıdır.
Vilem Flusserİnsanoğlu binlerce yıldır duygularını düşüncelerini çeşitli şekillerde aktarmak için sürekli bir arayış içinde olmuştur... İnsanın binlerce yıllık serüvenindeki bu arayışın nedeni nedir? Bundan 15000 yıl önce mağara duvarlarına çizilen bizonlar neyin göstergesidir? Bu sorulara verilen yanıtlar insanın o günkü ihtiyaçlarına dair yazılan hikayelerden oluşmuşur... Evet; aktarma - belgeleme - kaydetme - yazma edimi bu gereksinimlerden doğmuş; daha öncesinde çizdiği resimleri belgeleme aracı olarak kullanan insan, bu resimlerden yola çıkarak oluşturduğu sembolleri yazıya dökmüş ve insanoğlu bu zamandan sonra gördüklerini, duyduklarını, yaşadıklarını yazı aracılığıyla belgelemiş; düşlerini taşa, deriye, kağıda vs yazmıştır. İnsan bu aktarma- belgeleme - kaydetme sürecinde sanat olgusunun da farkında olarak ya da olmadan kullanmış, bugünden geçmişe baktığımızda hayranlıkla izlediğimiz birçok yapıt oraya çıkmıştır. Mağara duvarlarına bizonları resmeden buzul insanı binlerce yıl sonra yazıyı, daha sonrasında ise fotoğrafı keşfetmiştir.

"Edebiyat ve Fotoğraf" : birinde kalemle yazanlar, diğerinde ışıkla yazanlar... Fotoğraf Yunanca'da köken olarak Photos (ışık) ve Graphis (Çizmek, Yazmak) kelimelerinin birleşimidir. Bir teknoloji ürünü olan fotoğraf; görüntünün sabitlendiği ilk günden itibaren farklı alanlarda bilimie, teknolojiye, insanlığa hizmet etmesinin yanında bir sanat dalı olarak da varlığını sürdürüyor. Yaşantımızın ayrılmaz parçası olarak kendi kişisel tarihimizin yanında, dünya tarihi için görsel bir bellek, bir arşiv oluşturuyor. Fotoğrafçılar 150 yılı aşkın bir süredir görüntünün ve ışığın peşinde, kimi zaman kısacık bir an'ı yakaladılar, kimi zaman olayları, yaşamları, kültürleri, coğrafyaları belgelediler, kimi zamansa içsel duygularını görsel boyuta taşıdılar. Kalemle yazanlar da aslında bir fotoğrafçıdan farklı bir şey yapmadı; onlar da önce gördü, yaşadı, ya da kurguladı... Kullandıkları araçlar faklı olsa da, niyet aynıydı...

ajda alçın


Kül Güncel Edebiyat ve Sanat Seçkisi, 42. sayısı için, görsel editörü Ajda Alçın'ın editörlüğünde bir projeye girişmiş. AFSAD üyesi 40 fotoğrafçıdan herhangi bir konuya bağlı kalmadan kendilerini ifade eden bir fotoğraf istemişler - 40 ayrı fotoğraf; ve bu fotoğrafları 40 yazara ulaştırmışlar. Sonuçta ortaya 40 ayrı metin çıkmış. İki ayrı dilin kaynaşmasıyla, fotoğrafçı ve yazarların ortak emeklerinin ürünü olarak ortaya çıkan ve derginin 42. sayısında yayımlanan 40 adet metinden 6 tanesini beğenilerinize sunuyoruz.

(projeye katılanların tüm listesini görmek için ...)

Bu projede emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyoruz.

fotografya

 

 

ya da ben öyle sanıyorum!
yazı : franco colte
fotoğraf : ajda alçın

 

“ onopordum acanthium/ centauera cyanus “
yazı : necati nesimi
fotoğraf : hasan atabaş

 

yolda
yazı : şermin korkusuz,
fotoğraf : gökhan demirer


 

 
tespit edilmiş yekpare bir an

 

 

 

 

yazı : nilay özer
fotoğraf : doğanay sevindik

yarık'lar ve ötesi
yazı : serdar aydın
fotoğraf : özlem akdağ
şiir : ahmet telli
fotoğraf : ersin altan
bir fotoğrafın arkasında kalan dizeler