Back to Main Page
Back to Main PageSon SayıÖnceki SayılarEditörlerİletişimEditörden

Gezgin Fotoğrafçılar

Amerika'yı Keşfederken

Uzaklardan

Müziğin Resmi

Ben bir Fotoğrafçıyım

Kaktüs

"B & W In COLORS"

Ahmet Kayacık'ı Kaybettik.

Yol Notları

"Öykü"-Eksikliği Duyulan Şeyler

Yüzler

Cadı Kazanı

Gap Projesi

En Eski Fotoğraf Derneği

Siirtli Süpermen

Solan Renkler

Bir Ayrılış Öyküsü

Eğitim

FOTOGEN, FSK

Fotoğraf Dünyasından Haberler

Pano

Okudunuz mu?

Ciddiyet

Bit Pazarı

"Bir Ülke Bir Fotoğrafçı"

Yeni Umutlar
Mehmed Nusreddin Özbay, Lale Öztürk, Ferhunde Çayır


Sergi Salonu, İlkay Muratoğlu, Tekin Ertuğ

Suyunu Çıkaranlar

"Portfolyolar"

Coşkun Aral

Adnan Ataç

Selim Seval

Fethi Sabunsoy

Tanju Akleman

 Sayı 2FOTOĞRAF ANALİZİ
Yazan: Richard Martin

Belli bir temele dayanarak fotoğrafları analiz etmek, sizin dikkatinizin artmasına, fotoğraflarınızın kendi içinde yorumuna, anlamına ve kişisel önemin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. En azından bu metot, hayal gücünüzün eğitilmesini sağlayacaktır. Harry Broudy estetik eğitimin gelişimini sağlayan bir filozoftur. Duygu ile düşünceyi birleştiren bir eleştiri kavramı "enlightened cherishing" kullanılır. Analiz kelimesinin sözlük anlamı şöyledir: Bir bütünün kısımlara doğru yayılması, bir bütünü parçalarına ayırarak tabiatını bir birleriyle olan ilişkilerini ve tümünü inceleme.

Analiz pek çok yorumu kapsayabilir örneğin; bir planın ışıklı ve detaylı kısımlarının grafiksel elementlerin kaba taslak yorumunu, bir sınıf içerisinde ya da bir dernek toplantısı ya da yazılı bir kritikte resmi olmayan bir tartışmayı kapsayabilir. Bu makalenin sınırlı ufkuna bağlı olarak, öncelikle kompozisyonun değerlendirebilir yönlerine önem verilecektir.

FOTOĞRAFIN YAPISI

Resmin yapısı ve çeşitli grafik elementlerin bir kompozisyonun oluşumuna nasıl katkıda bulunduğu hakkında daha fazla şeyi anlatmak için resim çerçevesindeki ışıklı ve detaylı kısımlara ait basit krokiler üretmeye çalışın.

 


 

Bu analiz metodu bizi temel resim yapısı üzerinde konsantre olmaya teşvik eder; örneğin resimdeki tonların boş alanlara dağıtımının nasıl olacağı ya da bir kompozisyonda görsel ağırlık rolünün nasıl dengeleneceği gibi.

Görsel gerçeği yansıtan eşsiz bir fotoğrafa sahip olmak için görsel elementlerin basit krokilerini çıkarmak, elle yapılan ve gerçek fotoğraflardan ziyade gerçekçiliği daha az yansıtan pek çok tablo ve resme göre biraz daha fazla meydan okumaktadır. İşin özü yapıdan farklı olarak yeteneği geliştirmektir. Örneğin; benzer üç şekil ya da renk resim boşluğunda etkileyici bir üç boyut yaratır, gerçekte bunlar her ne kadar çocuğun yüzü ya da papatyalar olsa da. Bu krokilerin amacını not etmek önemlidir. Çünkü bir görüntünün özel bir etkisini artırmak bununla mümkündür. Krokiler konunun etkilerini göstermek için yapılmamaktadır.

Kroki yapacağınız zaman, bir kompozisyonda etkili olan ve aşağıda listesi verilen kişisel grafik elementlerinin bazılarını bilmekte fayda vardır.

  NOKTA: Bir resimdeki en küçük görsel ışıklı ve önemli parça.
ÇİZGİ: Akıcı, doğru ya da kıvrılan bir tarzdaki uzunluk.
ŞEKİL: İki boyutlu şekil (üç boyutlu şekille karıştırılmamalıdır). Temel geometrik şekiller daire, kare, üçgen ve onların çeşitli şekillerini kapsar.
YÖN:Temel şekillerin görsel yönü; hareket karakterini yansıtır;
KARE: Yatay-dikey (dengeyi)
ÜÇGEN: Diyagonal (kararsız güç dinamiği)
DAİRE: Yuvarlak (saran, kuşatan ve sıcak)
TON: Işık, ton ve renk kontrastını sağlar; parlaklığın kontrastını, karanlığın yoğunluğunu ya da görünmeyen bir şeyin ışığını.
RENK: En duygulu ve açıklayıcı unsurdur.
YAPI: İçte şekil, yüzeyde görsel materyallerin karakteri
ÖLÇÜ/ORAN: Resim alanındaki objelerin gerçek ölçüleri.
BOYUT/PERSPEKTİF: İki boyutlu alanda derinliğin tasviri
HAREKET: Görülen yapıda ifade edilen faaliyet.


FOTOĞRAFLARI TARTIŞMA

Bir kitapta, bir sergide, ya da bir başka yerde fotoğraflara baktığımızda genellikle dikkatsiz bir şekilde konuşuruz ya da fotoğraf dernekleri veya eğitim esnasında olduğu gibi daha organize durumlarda da fotoğrafı tartışabiliriz. Her iki durumda da belli bir fotoğraf üzerine yorum yapmamız istendiğinde kendimizi ifade edemeyiz. Aşağıdaki liste fotoğraflar hakkında açık bir tartışma anında katılımınızı sağlayacak önemli noktalardan bazılarını açıklamaktadır;

1. Gözlemlediğimiz şeyi hem şekil hem konu bakımından düşünerek bir yargıya varmadan önce imaj hakkında ana bilgiyi elde ederek ve tarif ederek tartışmaya başlayın.
2. Grup üyeleri arasında paylaşılan bir faaliyet olarak yorumu önemseyin. Fotoğrafçılarda kendi çalışmalarının yorumlanmasına dair doğal bir eğilim her zaman vardır. Bu durum yalnızca entelektüel bir amaçla yapılmamalıdır. Sanat kritiği çoğunlukla kavrama bilgisine, hayat tecrübelerine ve hislere bağlı kalan bir anlayışta yatar. Duygular bir imajın içeriği hakkında önemli öğrenme ipuçları sağlar. Açıklamalar;

*Kişisel önem; Bir fotoğrafın bizi nasıl etkilediğine ya da bizim için ne ifade ettiğine işaret eder. *Yorum; Faklı insanlar için ne anlam çıkaracağına ya da fotoğrafın ne hakkında olduğuna işaret eder.
3. Bir fotoğrafçı için kendi çalışmalarının sözlü olarak değerlendirilmesine gerçekte ihtiyaç yoktur. Eğer fotoğrafçı tartışma anında bulunuyorsa ondan sessiz kalmasını rica edersiniz. Fotoğrafçının sessizliği fotoğrafa bakanların eleştiri yapmasını ve fotoğrafçılarında bu yorumlardan faydalanmasını sağlar.
4. Fikir ve neden olmaksızın tahrik edici yargılardan ve acil kararlardan sakının. Hatta size meydan okuyan görüşleri dinlemeye hazır olun.
5. Dürüstlük ve açık gönüllülük kesinlikle tartışmalara yarar sağlayacaktır. Konuşmanın sonunda saldırgan, küstah ve inatçı cevaplardan sakının.
6. Aktif olarak söylenen her şeyi dinleyin. Başka insanların fikirleri sizin kendi fikirleriniz kadar önemidir, hatta onlara katılmasanız bile.

TARTIŞMA İÇİN ÖNERİLEN SORULAR

Aşağıda fotoğraflar üzerinde tartışmayı geliştirecek sorulardan birkaçını bulabilirsiniz. *Konu nedir?
*Konuyu ne ifade eder ?
*Hem konu tarzı hem de görsel şekil bakımından "tanımlayıcı içerik "nedir ?
*Ne hissettiğinizi ve niçin hissettiğinizi içeriğin olanaklarından yaralanarak tanımlayın. Ondan sonra mesajı veren görsel elementleri tanımlayın.
*Çerçeveleme (ana konunun belli bir çerçeve içinde görüşüldüğü tarz) mesaja karşı çıkar ya da destekler mi?
*Hangi hikaye fotoğrafı sunar?
*Konu ile resmin geriye kalan kısmı arasındaki ilgiyi açıklayın. Denge ya da hareket hissi var mı?
*Resmin tüm dizaynı hakkında süreklilik sezebiliyor musunuz? Diğer bir ifade ile çizgiler ya da şekillerde olduğu gibi tekrarlayan unsurlar var mı ve bunlar bir yerde kesişiyor ya da bağlanıyor mu?

ALIŞTIRMA

Fotoğraf analizi hakkında hünerinizi geliştirmeye yardım etmek için size çok yararlı bir alıştırma sunuyoruz;

1. Dikkatinizi çeken bir fotoğraf seçin. Sizi zorlayacak örnekler ya da heyecanlandıran örnekler seçin. Resim alanında düzenlemeleri kapsayan sizin için özel desen sağlayan kişisel grafik elementleri analiz etmeye çalışın.
2. Adım adım yapacağınız karşılaştırmada şeklin en önemli kısımlarında gözükecek taslaklara işaret ederek, çizerek kaba bir taslağını hazırlayın. Çeşitli şekillerdeki tüm küçük detaylardan sakının. Sonunda elde edilecek bu basit çizim kompozisyonun temel yapısını açıklayacaktır.
3. Boş bir çerçeve yanında, yumuşak bir kalem ya da renkli kalem kullanın ve resimde bunlara benzer çeşitli alanları gölgelendirin. Bu işlemi tekrarlayın, tüm küçük detaylardan sakının ve her alanın ortalama tonunu üretmeye çalışın . Bu taslak kompozisyonunuzun temel yapısını açığa vurur. Bu iki taslağın karşılaştırması çizgi karakterini ve ton örneklerini meydana çıkarır. Böylece kompozisyonda rol alan açıklayıcı anlayışı sağlamış olursunuz.


RESİMLERİN TERCÜMESİ

1. İspanyanın güney duvarı yüzeyinden karşı tarafa doğru akan gün ışığı diyagonal bir şekilde resmin boşluğunu tamamlar . Bu eğik gölgeler, kırmızı çiçeklerin görsel gücünü dengeleyerek gözün aşağıya doğru hareket etmesini sağlar ve dinamizm kazandırır.
2. The Alhamra İspanya. çizgi ve şekillerin kombinasyonu bir imajın basit yapısını oluşturur. Yeşil yaprakların resim alanında dağılımı ve tekrarlanması görsel olarak da imajın bir araya getirilmesini sağlar.
3. Gros Morne Milli Parkı N. F Köşegen kavis, aşağıda küçük şekillerin sol köşeye yerleştirilmesiyle güçlendirilmektedir.
4. San Michele, Venedik, İtalya . Bu mezar heykelinde, ifade edilen güçlerin merkezi kolun genel kısmıdır ve tek el resmin çerçevesinden dışarı doğru yön kazandırmıştır.

Çeviren
TÜLİN AĞCA