Lübnan, 1982-1997
"İnsan vicdanını savaş bölümü ve barış bölümü diye ikiye ayıramazsınız." Bernard Shaw