Back to Main Page
Back to Main PageSon SayıÖnceki SayılarEditörlerİletişimEditörden

Gezgin Fotoğrafçılar

Amerika'yı Keşfederken

Uzaklardan

Müziğin Resmi

Ben bir Fotoğrafçıyım

Kaktüs

"B & W In COLORS"

Ahmet Kayacık'ı Kaybettik.

Yol Notları

"Öykü"-Eksikliği Duyulan Şeyler

Yüzler

Cadı Kazanı

Gap Projesi

En Eski Fotoğraf Derneği

Siirtli Süpermen

Solan Renkler

Bir Ayrılış Öyküsü

Eğitim

FOTOGEN, FSK

Fotoğraf Dünyasından Haberler

Pano

Okudunuz mu?

Ciddiyet

Bit Pazarı

"Bir Ülke Bir Fotoğrafçı"

Yeni Umutlar
Mehmed Nusreddin Özbay, Lale Öztürk, Ferhunde Çayır


Sergi Salonu, İlkay Muratoğlu, Tekin Ertuğ

Suyunu Çıkaranlar

"Portfolyolar"

Coşkun Aral

Adnan Ataç

Selim Seval

Fethi Sabunsoy

Tanju Akleman

 Sayı 2


FOTOĞRAF SANATI KURUMU

Fotoğraf sanatına ve sanatçısına duyulan saygınlığı artırmak, fotoğraf eğitimi ve bilimsel çalışmalar ile fotoğrafın gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, fotoğraf aracılığı ile insanların bilgilendirilmesi, bireysel ve toplumsal niteliklerin geliştirilmesi için çaba göstermek, fotoğraf çalışanları arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, kültürümüzü, sanatımızı ve ülkemizi her yönü ile yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya çalışmak, kaybolup gitmekte olan değerleri korumak, bunların sosyal ve bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, fotoğrafa gönül vermiş 22 fotoğraf sanatçısı tarafından 1994 yılında Ankara'da kurulmuştur .

Bugün 350 üyesi ile Ankara'da ve Türkiye genelinde fotografik etkinlikler yapmakta, diğer fotografik etkinliklere destek vermektedir. İlk iki yılı gerekli alt yapıyı oluşturmakla geçiren FSK, düzenli olarak fotoğraf temel eğitimi ve ileri düzey fotoğraf seminerleri düzenlemekte, kurum ve kuruluşlarda fotoğraf ağırlıklı seminerler, söyleşiler ve gösteriler yapmaktadır. Kuruluşundan bu yana bir çok ortak projede yer alan ve kısa sürede Türkiye'nin aktif kurumları arasına giren FSK, diğer sanat dallarındaki çalışmalara, festival ve özel günlere üyelerinin fotoğrafları ile katılmakta, işbirliği yapmakta ya da fotoğraf desteği vermektedir.

Barış Köse
Deniz Akça
Ender Gürcan

1997-1998 Sanat Sezonunda 1.Ankara Fotoğraf Günleri" düzenleyen ve Fotoğrafa katkı veren kurum ve kuruluşları ödüllendirme projesini başlatan Kurumda Fotoğraf sanatçılarının kartpostallarından oluşan bir "Kartpostal Müzesi" de oluşturulmuştur. Cumhuriyetin kuruluşunun 75. Yılı etkinlikleri içinde "Fotoğraflarla Çağdaş Türkiye" sergisi açılmış ve "Cumhuriyet Kartpostalları" yayınlanmıştır .

Her yıl bir ulusal fotoğraf yarışması düzenleyen FSK, diğer kurumlarla ortak yarışmalar da düzenlemekte, yarışma düzenlemek isteyen kurumlara da destek vermektedir. Ayrıca teorik ve uygulamalı fotoğraf eğitimi ile beraber, kuramsal ve sanatsal içerikli eğitim çalışmaları, sinema seminerleri ve dernek lokalinde düzenli olarak slayt gösterileriyle, sergiler ve söyleşiler gerçekleştirmektedir. Yürüttüğü bütün faaliyetlerin, fotoğraf dünyasından haberlerin ve fotoğrafla ilgili çeşitli yazıların olduğu bir ''Fotoğraf Sanatı Kurumu Bülteni'' yayımlamakta ve üyeleriyle birlikte geniş bir kitleye ulaştırmaktadır.

Erol Karaca
Fikret Özkaplan
Gülten Sarı

Kurum üyeleri, bireysel ve grup olarak çeşitli projelerde çalışmakta, ülkemizin tüm bölgelerini gezerek her köşesini fotoğraflamakta ve kamuoyunda yaşanan olayları fotoğraflarla belgelemekte, fotoğraf etkinliklerinde yer almakta, ulusal ve uluslararası yarışma, sergi ve gösterilerde, kişi veya ekip olarak ülkemizi başarı ile temsil etmekteler.

Kurum amaçlarına uygun olarak yürüttüğü faaliyetlerin ve projelerin yanısıra geleceğe dönük pek çok yeni proje geliştirmektedir. Örnek olarak çağımızı anlatacak, gelecek kuşaklara taşıyacak ''Milenyum Öncesi Türkiye'' konulu bir belgesel çalışma yapmak, Anadolu'yu her yönüyle fotoğraflamak, ciddi bir arşiv, bir multivizyon gösterisi, bir sergi ve albüm oluşturmak, kısaca ''Fotoğraflarla Türkiye Albümü'' oluşturmak, dünyadaki ''Sivil Toplum Örgütleri'' ile işbirliğini güçlendirerek, ülkemizi her yönü ile tanıtan, fotoğraf çalışmaları yapmak, fotoğraf kataloglarını, albümlerini ve kitaplarını, bu kurumlara ve Uluslararası Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu (FIAP) üyesi derneklere göndermek, sonuç olarak, gönüllü kültür sanat elçiliği yapmak.

Hafize Kaynarca
Nuri Ulu
Sami Türkay

Satı Çukurbaş
Yücel Demir
 
Zeynep Özcan
 

Fotoğraf öğrenmek ya da çalışmak isteyen, sanatsal bir faaliyet gerçekleştirmek, üretmek ve sunmak isteyen herkese kapısı açık olan FSK, üyelerine karanlık odada çalışma olanağı, sergi salonundan yararlanma ve etkinliklerini paylaşma ortamı sağlayarak kendilerini geliştirmelerine fırsat verecek, sürekli açık ve aktif bir ortamda hizmet vermektedir.

Ülkemizdeki diğer bütün fotoğraf dernekleri gibi Fotoğraf Sanatı Kurumu da pek çok soruna, olumsuzluğa ve zor şartlara rağmen fotoğraf alanında çalışmaya ve üretmeye devam edecektir.

Adres: Fotoğraf sanatı Kurumu
Menekşe Sk. 10A/10
Kızılay-ANKARA
Tel: 0 312 417 48 43