Back to Main Page Back to Main PageSon SayıÖnceki SayılarEditörlerİletişim

Editörden

Gezgin Fotoğrafçılar

Uzaklardan

"B&W in Colors"

Sanatla Psikoterapi

Kaktüs-2

Orojeni

Depremden Sonra Fotoğrafçı Çocuklar Atölyesi

Çocuk Olmak İstiyorum

Çıplak

Temel Tasarım

Sırrımızı Kimseye Söyleme

Cadı Kazanı

Fotoğrafın 150. Yılı

Okudunuz mu,
Gördünüz mü?

Ciddiyet

Yol Notları, Mısır-2 , Fas

Eğitim

Fotoğraf Dünyasından Haberler

Pano

Bit Pazarı

Platformlar,
AFAD,
İFSAK

Yeni Umutlar,
Asiye İnan
- Erdem Süer,
Nilay Erdemir
,
Ersin Engin

Sergi Salonu,
Ersin Altan,
Cemil Baykal

Suyunu Çıkaranlar

Bir Ülke Bir Fotoğrafçı

Portfolyolar,
Ece Alok
,
Ali Balkı
,
İbrahim Demirel

Sayı 8

Çocuk Olmak İstiyorum


Elmadağ Çocuk Tutukevi
Eğitsel, Sosyal, Sportif ve Sanatsal Etkinlikler Projesi
Kapsamında Gerçekleşen Etkinlikler

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Ankara Şubesi işbirliği ile Elmadağ Çocuk Tutukevi' nde Şubat 2000 tarihinden itibaren altı aylık dönemler halinde; çocuklara yönelik eğitsel, sosyal, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu projenin amacı kapalı kurumlarda bulunan çocukların, kurumlarda bulundukları süre içerisinde kendilerini olumlu yönde geliştirmelerine destek olmak ve bu çocuklara yönelik yapılandırılan tretman* etkinliklerine çeşitlilik kazandırmaktır.

Proje kapsamında çocuklarla çalışan gönüllülere yönelik bir oryantasyon kitapçığı hazırlanmış ve kuruma girişleri için Adalet Bakanlığı' ndan izin alınmıştır.

Elmadağ Çocuk Tutukevi Kasım 2000 tarihinden itibaren 2 ay içerisinde GAMA A.Ş tarafından yeniden onarıma alınmıştır.

Projenin ilk döneminde etkinlikler her on beş günde bir Cumartesi günleri ; ikinci dönemden itibaren her Perşembe günleri ve yine on beş günde bir Cumartesi günleri gerçekleştirilmiştir.Üçüncü dönemden itibaren etkinliklerin hem her Perşembe hem de her Cumartesi günleri gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir.

Projenin ilk döneminde gönüllülerin , Cumartesi günleri kuruma ulaşımları Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tahsis edilen bir minibüs ile sürdürülmüş; ikinci döneminde ise Ankara Şoförler ve Otomobilciler Konfederasyonu tarafından tahsis edilen minibüs ile sağlanmıştır. Hafta içindeki yapılan çalışmalar için ulaşım ise Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ve Dostlar Dayanışma Derneği Ankara Şubeleri tarafından karşılanmıştır.

Bugüne kadar gerçekleşen etkinlikler arasında ;

- Sportif çalışmalar : Futbol, voleybol ve beden eğitimi dersleri.
- Video ile eğitim : Ana Britannica ' nın eğitim serisi, ilk yardım kasetleri, Kurtuluş Savaşı ile ilgili filmler vs.
- Akademik destek kursları: Temel matematik, İngilizce
- Resim eğitimi : Resim yarışması, kursa katılan gençlere sertifika verilmesi
- Yaratıcılık çalışmaları : Hamur, seramik, boncuk çalışmaları, origami.


İşyeri

Elmadağ Çocuk Tutukevi
 
Elmadağ Çocuk Tutukevi

Elmadağ Çocuk Tutukevi

Keçiören Çocuk Islahevi
 
Keçiören Çocuk Islahevi

Elmadağ Çocuk Tutukevi

Keçiören Çocuk Islahevi
 

Elmadağ Çocuk Tutukevi
 
Elmadağ Çocuk Tutukevi

Ayrıca Elmadağ Çocuk Tutukevi Müdürlüğü tarafından başlatılan " Ebru " çalışması desteklenmiştir. Bu çalışmanın ürünleri Adalet Bakanlığı tarafından 4-10 Temmuz 2000 tarihinde Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi' nde sergilenmiştir.


Elmadağ Çocuk Tutukevi

Elmadağ Çocuk Tutukevi

- Saz ve bağlama dinletileri
- Müzik eğitimi : " Gitar çalışması "
- Dia gösterileri " Ankara Fotograf Sanatçıları Derneği " ( AFSAD ) ; Doğa, kültürel özellikler, yabancı ülkeler gibi çeşitli temalardan oluşan dia gösterileri.
- Söyleşiler :
1- Orman ve Çevre Eğitimi " Türkiye Ormancılar Derneği "
2- Erozyon ve Çevre Eğitimi " TEMA Vakfı "
3- Spor ve Beden Sağlığı " Türkiye Gençlik Birliği Derneği "
4- Görgü Kuralları, ilkyardım vs.
- Diş Sağlığı Eğitimi ve Diş Taraması " Ankara Diş Hekimleri Birliği "

Kurumda sürdürülen etkinliklere de malzeme desteği verilmiş ; ayrıca çocukların çeşitli ihtiyaçlarının temini için girişimlerde bulunulmuştur.

- Bu sayfadaki fotoğraflar
- Fotoğraf Temel Eğitim Seminerleri

* TRETMAN :Avrupa Konseyine üye ülkelerin çoğunluğu tarafından kabul edilmiş en geniş anlamıyla tretman ; kurumlarda bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal sağlıklarını sürdürmeleri veya yeniden kazanmaları için zorunlu bütün önlemler ile onların topluma yeniden kazandırılmaları ve suçluluk duygusundan arındırılmış olarak , toplumsal sorumluluklarının bilinci içinde yaşamlarını teşvik edici ve geliştirici nitelikteki bütün faaliyetleri kapsamaktadır.